Chimed Ohin

Die Geschichte vom weinenden Kamel

von Luigi Falorni , Byambasuren Davaa , Jiska Rickels mit Janchiv Ayurzana, Chimed Ohin, Amgaabazar Gonson, Zeveljamz Nyam, Ikhbayar Amgaabazar, Odgerel Ayusch, Enkhbulgan Ikhbayar, Uuganbaatar Ikhbayar, Guntbaatar Ikhbayar, Munkhbayar Lhagvaa, Ariunjargal Adiya

Genres Dokumentation, Drama
Start Date