Michié

Silence

von Martin Scorsese mit Liam Neeson, Andrew Garfield, Adam Driver, Tadanobu Asano, Ciarán Hinds, Issei Ogata, Shinya Tsukamoto, Yoshi Oida, Yosuke Kubozuka, Nana Komatsu, Michié, Katsuo Nakamura, Ryo Kase, Béla Baptiste, Motokatsu Suzuki

Genres Drama, Geschichte
Start Date