Shinya Tsukamoto

Nightmare Detective 2

von Shinya Tsukamoto mit Wako Ando, Ryuhei Matsuda, Yui Miura

Genres Horror
Start Date

Shin Godzilla

von Hideaki Anno , Shinji Higuchi mit Hiroki Hasegawa, Yutaka Takenouchi, Satomi Ishihara, Kengo Kora, Satoru Matsuo, Mikako Ichikawa, Kanji Tsuda, Shinya Tsukamoto, Toru Nomaguchi, Daisuke Kuroda, Ren Osugi, Kimiko Yo, Akira Emoto, Sei Hiraizumi, Toru Tezuka

Genres Science-Fiction, Action, Abenteuer
Start Date

Tetsuo: The Bullet Man

von Shinya Tsukamoto mit Yûko Nakamura, Akiko Monô

Genres Science-Fiction, Horror, Thriller
Start Date

Nightmare Detective

von Shinya Tsukamoto mit Ryuhei Matsuda, hitomi, Masanobu Ando, Yoshio Harada, Shinya Tsukamoto, Ren Osugi

Genres Thriller, Horror, Fantasy
Start Date

Silence

von Martin Scorsese mit Liam Neeson, Andrew Garfield, Adam Driver, Tadanobu Asano, Ciarán Hinds, Issei Ogata, Shinya Tsukamoto, Yoshi Oida, Yosuke Kubozuka, Nana Komatsu, Michié, Katsuo Nakamura, Ryo Kase, Béla Baptiste, Motokatsu Suzuki

Genres Drama, Geschichte
Start Date