fsk am Oranienplatz

Kreuzberg - Segitzdamm 2, 10969, Berlin

0306142464

www.fsk-kino.de

fsk am Oranienplatz

Kinoprogramm von Dienstag 20 November

Das Kino hat uns sein heutig Kinoprogramm noch nicht mitgeteilt

Kinoprogramm von Mittwoch 21 November

Leto

von Kirill Serebrennikov mit Teo Yoo, Roman Bilyk, Irina Starshenbaum, Philip Avdeev, Alexandr Gorchilin, Yuliya Aug, Nikita Efremov, Georgy Kudrenko, Alexandra Revenko, Nikita Elenev, Liya Akhedzhakova, Yelena Koreneva, Aleksandr Bashirov, Seva Novgorodtsev, Vasily Mikhailov

2D
audio Originalfassung
20:15
Reise nach Jerusalem

Reise nach Jerusalem

18:00 20:45
In My Room

In My Room

18:30

Kinoprogramm ab Donnerstag 22 November

Das Kino hat uns sein zukünftig Kinoprogramm noch nicht mitgeteilt